C1   12,00€
CHIRASHI SAUMON
C2   13,50€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C3   15,50€
CHIRASHI ANGUILLE
C4   14,90€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
C5   9,80€
POKE BOWL